Image 2573

FRANK. består av kreative og rådgivere med bakgrunn fra merkevarebygging, design og reklame.

Vi forenkler utviklingsprosesser og bidrar til at våre oppdragsgivere kommer raskere frem til løsninger som øker effekten av valgte virkemidler.

Kombinasjonen av design og reklame, gir oss en helhetlig tilnærming til utvikling av all visuell kommunikasjon og bedre muligheter til å øke utbytte av markedsinvesteringer. Våre leveranser inkluderer strategiske plattformer, forbrukerinnsikt, konseptutvikling, visuell kommunikasjon på tvers av kanaler og flater, i tillegg til navneutvikling, visuelle identiteter og emballasje design.

Produkter

Analyse

Markedsanalyse
Innsikt og analyse

Strategi

Merkevarestrategi
Merkevarearkitektur

Kreativ

Reklame
Digital
Print
Film
Retail

Design
Grafisk profil
Emballasje
Retail & skilting
Digital

Naming
Selskap- og produkt

Forvaltning

Lanseringer
Veiledninger
Brand Eye

 


Image 822

Brand Eye

BrandEye er en digitalt produkt som er egenutviklet av Frank og skal først og fremst være et nettbasert markedsvertøy for internt bruk. Løsningen er en metodisk bevisstgjøring av en merkevares visuelle eiendeler og deres strategiske rolle i all visuell kommunikasjon.

BrandEye er også et operativt merkeforvaltnings verktøy som gjør konsistent forvaltning enklere, uavhengig av kanal og markeder. Den fungerer også som en ”quick guide” til å bli kjent med merkevaren og erstatter ikke, men er et operasjonalisering av strategier og designguidelines.

Effekten av BrandEye begrenser tolkningsrommet som verbale dokumenter åpner for, – dokumenter som merkestrategier, markedsplaner og briefer.

Brand Eye har blitt utviklet og brukt av kunder som: Carlsberg, Mills, Vita hjertego m.fl.