Stokke

Branding og reklame

Kunde: Stokke
Leveranser: Strategi / visuell identitet / art direction / reklame / produksjon av foto og film/ pakningsdesign / webdesign

Et norsk ikon

Bakgrunn: Stokke er en av Norges mest ikoniske merkevarer. Med produkter som barnestolen Tripp Trapp og vognen Xplory har Stokke etablert seg som en attraktiv merkevare i over 60 land. Selskapet, som ble etablert i Ålesund i 1932, har opplevd en enorm vekst de siste årene. Fokus på innovasjon og kommunikasjon har skapt en produktportefølje som har gitt merkevaren et bredere og tydeligere fotavtrykk i markedet.

Samarbeidet: Frank har bistått Stokke med branding og utvikling av visuell kommunikasjon siden 2008. Arbeidet inkluderer utarbeidelse og forvaltning av merkevarens strategiske plattform, visuelle identitet og utvikling av kommunikasjon på tvers av flater og medier. Stokkes strategi er utviklet rundt faktumet at nærhet er den viktigste forutsetningen for å gi barn og foreldre den beste starten i livet. Samarbeidet har bidrat til å posisjonere merkevaren høyt i valgsettet til førstegangsfødene foreldre og fremstå som en attraktiv global merkevare på tvers av markedene.