Munchmuseet

Visuell Identitet

Kunde: Munch – Museet / Stenersen Museet
Levert: Visuell identitet / Grafisk design / Art direction

Munch i ny drakt

Munchmuseet og Stenersen museet utfordres i et konkurranseutsatt kulturelt landskap i stadig endring. Museene ønsket å utvikle en enkel visuell profil som skapte en tydelig ramme for utstillingene og styrke sin rolle som to av Norges ledende museer innen kontemporær kunst.

Profilen er gitt et design som er gjenkjenbart og formidler museenes kjerneverdier gjennom en klar og tydelig bruk av etablerte grafiske elementer, typografi og farger. En tydeliggjøring av strategisk plattform, ny visuell identitet og helhetlig felles kommunikasjon som tas ut på tvers av egne, sosiale og betalte flater.