Imsdal

Strategisk plattform + Visuell identitet + Grafisk design + Industridesign

Kunde: Imsdal / Ringnes AS

Produktdesign: Hugo Industridesign AS

Revitalisering

Utfordring: Imsdal er Norges største merkevare på naturlig mineralvann. Fokus på vekst og produktutvikling har gitt merkevaren et fragmentert uttrykk og svekket en tydelig identitet på tvers av produktene.

Løsning: FRANK. bistod Ringnes med utvikling av ny merkevarearkitetktur, fysisk flaskedesign, en styrking av merkets visuelle identitet og modermerkets posisjon.

Resultat: En tydeligere posisjonert og styrket visuell kommunikasjon har resultert i at merkevaren fremstår tydeligere og mer samlet. I et svakt fallende marked har Imsdal beholdt sin sterke posisjon som markedsleder og tatt nye markedsandeler.