Merkestrategi + kommunikasjonskonsept +  reklamefilmer

Kunde: Apotek 1
Levert: Strategisk plattform / Kommunikasjonskonsept / reklamefilmer / print / digitalt / instore
Prod selskap: Einar film
Regi: Jens Lien

Vår kunnskap – din trygghet

Apotek 1 er markedsleder blant apotekene i Norge. Markedet opplever en konkurranse fra nasjonale og internasjonale kjeder i tillegg til en økende bransjeglidning. Få mennesker har et meget bevisst forhold til valg av apotek. Det er ofte det nærmeste utsalget som velges. Apotek 1 ønsket å tydeliggjøre sin rolle i markedet.

En ny merkestrategi og ny posisjonering ble utviklet som grunnlag for både et internt kulturprosjekt og utvikling av et nytt kommunikasjonskonsept. Et konsept som tar eierskap i hoveddriver for valg av apotek: Et apotek som er der for deg i livets ulike faser, med råd og hjelp som gjør det gode bedre og utfordringene letter å bære.

Endelige leveranser var ny merkestrategi, nytt kommunikasjonskonsept tatt ut i print og digitale annonser, innhold til sosiale plattformer, samt 5 reklamefilmer.

”Vi styrket vår posisjon som markeds-leder og økte våre markedsandeler med 13% på tre måneder. Det var en all time high!”
Maiken Mo, Markedssjef Apotek1.