Merkestrategi + kommunikasjonskonsept +  reklamefilmer

Kunde: Apotek 1

Levert: Strategisk plattform / Kommunikasjonskonsept / reklamefilmer / print / digitalt / instore

Prod selskap: Einar film

Regi: Jens Lien

Utfordring: Apotek 1 er markedsleder blandt apotekene i Norge. Markedet opplever en konkurranse fra nasjonale og internasjonale kjeder i tillegg til en økende bransjeglidning. Få mennesker har et meget bevisst forhold til valg av apotek. Det er ofte det nærmeste utsalget som velges.

Apotek 1 ønsket å tydeligjøre sin rolle i markedet.

Løsningen: En ny merkestrategi og ny posisjonering som grunnlag for både et internt kulturprosjekt og utvikling av et nytt kommunikasjonskonsept. Et konsept som tar eierskap i hoveddriver for valg av apotek: Et apotek som er der for deg i livets ulike faser, med råd og hjelp som gjør det gode bedre og utfordringene letter å bære.

Endelige leveranser var ny merkestrategi, nytt kommunikasjonskonsept tatt ut i print og digitale annonser, innhold til sosiale plattformer, samt 5 reklamefilmer.

Resultat: ”Vi styrket vår posisjon som markeds-leder og økte våre markedsandeler med 13% på tre måneder. Det var en all time high!” Maiken Mo, markedssjef Apotek1.